Träning

TRÄNING


...för både häst och ryttare.


INFORMATION


Jag håller lektioner i bärighet och balans. Hästen behöver kunna bära sig själv korrekt för att undvika problem. Jag lär ryttaren att hålla sin egen balans för att hjälpa hästen. Ryttaren kan också lära sig de naturliga hjälperna, så att man inte behöver kämpa så hårt för att få resultat. Resultaten blir då även bättre, vackrare


Till exempel har jag lärt en outbildad ryttare på en outbildad häst bärighet och balans genom laterala övningar i bara två lektioner. De behöver såklart träna mer, men de fann en förståelse och startpunkt som de klarade av utföra och det gav dem en ovärderlig bas att jobba utifrån.

Då jag även jobbar med hästens fysik lägger jag alltid focus på detta, och olika hästar i olika stadier kan behöva helt olika träning. Jag hardetta i åtanke i vår gemensamma strävan för framgång.


Lektioner kostar 500kr. Resekostnader tillkommer.